Appreciation Award ABU Rawash Prize

Ewelina Szczepańska została nagrodzona Nagrodą Uznania za obraz pod tytułem “To ja w blasku słońca” pośród 420 artystów z 45 krajów w trzecim Międzynarodowym Konkursie Akwareli który został zorganizowany przez ABU RAWASH PRIZE od 15 maja do 1 września 2019 r.

Skład Jury Angus McEwan, I.Abu Rawash, Rukie Garip, Sergey Temerev, Thomas W. Schaller

{{ Latitude: 55}}
{{ Longitude: 49 }}